Werkverskaffing – 12 Maart 2019

Maart 12, 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 2   M A A R T  2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
KONSULTANT CONSULTANT
 
Vereistes: SA Paving benodig ‘n ervare Konsultant met eie vervoer en suksesgedrewenheid.

Stuur CV na grant@sapaving.co.za  

   
BESTUURDER MANAGER
 
Requirements: Country Hotels needs a General Manager with 5yr. hotel management exp, Accounting up to trail balance.
Email CV to hotels@countrysa.co.za
 

VERKOOPSVERTEENWOORDIGER SALES EXCECUTIVE

 

Vereistes: Motorhandelaar verlang ervare Verkoopspersoon (30-55jr) woonagtig in die Noordelike Voorstede met kontakbare verwysings.    

 

Stuur CV na info@autoexecutive.co.za    
 
VERPLEEGKUNDIGE NURSE

 

Vereistes: Geregistreerde Verpleegkundige benodig by Verswakte afdeling van Chrismar Villas, moet SAVR geregistreerd wees, Indemniteitsversekering, toepaslike ondervinding van Bejaardesorg, Sorgplanne en beleid – Sluitingsdatum 18 Maart 2019

Aansoeke moet gerig word aan die Bestuurder en by Ontvangs afgelewer word te Jessiestraat 25 Chrismar, Bellville

 

ASSISTENT VERPLEEGSTER ASSISTANT NURSE

 

Vereistes: Assistent Verpleegster benodig met Matriek, SAVR geregistreerd met Indemniteitsversekering.

Diensaanvaarding: 1 April 2019 & Sluitingsdatum: 18 Maart 2019

Aansoeke moet gerig word aan die Bestuurder en by Ontvangs afgelewer word te Jessiestraat 25 Chrismar, Bellville

 

PARAPLANNER PARAPLANNER

 

Vereistes: Boutique Wealth Maatskappy benodig ‘n Paraplanner tussen 22 en 30jr. met ‘n BCom Financial Management Kwalifikasie, hoewel nie ‘n vereiste, sal ‘n RE5 kwalifikasie en 2jr ondervinding in jou guns tel, goed tweetalig (Engels & Afrikaans), produk inligting kan navors, beleggings voorstelle, kliente verhoudingsbestuur, Para-planning en intermediêre dienste, in Bellville area.

Epos CV na nortjedall@gmail.com

 

KOSTER CHURCH WARDEN

 

Vereistes: Koster benodig by NGK Kuilsrivier, verkieslik jonger as 60jr, goeie mense verhoudinge en inisiatief, diensbaarheid is ‘n gawe wat baie hoog aangeskryf sal word. Sluitingsdatum, 22 Maart 2019.  Gemeente se personeelbeleid, posbeskrywing en dienskontrak is by die Kerkkantoor beskikbaar.

Stuur volledige CV aan: Die Skriba, Posbus 107, Kuilsrivier, 7579 of epos : ngkkuilsrivier@absamail.co.za

 

DRYWER DRIVER

 

Requirements: Chauffeur Driver needed, must have valid driver’s license with PDP, customer service exp. knowledge of the Industry will be beneficial, for a Company in Cape Town.

Send CV to chauffeurs284@gmail.com

 

BEMARKING KONSULTANTE MARKETING CONSULTANTS

 

Requirements: Grade 12, qualification in marketing will be advantageous, computer literacy and good written and spoken English, must have tolerance for stress, customer service, attention to detail etc.

Send your CV to info@jsbrokerage.co.za

 

ONTVANGSDAME RECEPTIONIST

 

Requirements: Sisters incorporated needs a Receptionist with min. Matric School leaving certificate, must be computer literate (excellent skills with all Word programmes) Drivers license an advantage, excellent communication skills, time management and organization, lives and works with integrity.

Email CV to manager@sisters.org.za

 

NAALDWERKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Persoon word benodig vir halfdag met ondervinding van Klere herstelwerk, met ten minste 5jr. ondervinding en vinnig kan werk. Pos beskikbaar in Langebergridge naby Cape Gate, verkieslik in omgewing woonagtig wees.

Skakel: 082 555 8673

 

STOFFEERDER UPHOLSTERER

 

Requirements: Qualified Upholsterer needed to start a.s.a.p.

Contact: Allan on 083 377 7040

 

DRYWER DRIVER

 

Vereistes: ‘n Kode 8 Drywer benodig om spoedig diens te aanvaar.

Epos: 1 Bladsy CV na purosh@vodamail.co.za

 

ONDERWYSERES TEACHER

 

Requirements: Qualified Educare Teacher for Grade R needed with at least 3-5yrs exp. at SOS Kindergarden, Thornton.

Email: CV to soskindergarden@gmail.com

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za