Werkverskaffing – 10 Maart 2020

Maart 10, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   1 0  M A A R T   2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 

 

AFTREE-OORD BESTUURDER RETIREMENT RESORT-MANAGER
Vereistes: ‘n Algemene Bestuurder met bewese bestuurservaring word verlang. Finansiële, personeel-rekenaar en administratiewe vaardighede is basiese vereistes vir hierdie pos.

Gekwalifiseerde belangstellendes kan hul CV’s en navrae stuur aan: vakature@multiweb.co.za

 

JUNIOR SEKRETARESSE JUNIOR SECRETARY
Vereistes: Junior Sekretaresse benodig by Visagie Vos Prokureurs in Goodwood. N4, N5 & N6 sal ‘n aanbeveling wees.

Stuur u aansoek na marinda@visagievos.co.za

 

MEDIESE SEKRETARESSE MEDICAL SECRETARY
Vereistes: Mediese Sekretaresse Rekeninge en Tikwerk benodig vir Spesialis Praktyk Goodwood, met Rekenaar- Tikvaardigheid en Praktyk ondervinding.

Tweetalige aansoekers kan CV epos aan: profstaff1@adept.co.za

 

LOODGIETER PLUMBER
Requirements: The Drain Surgeon needs a qualified trade license Plumber with experience and PIRB COC Certificates, drivers licence and clean criminal record.

CV’s handed at Office in 11 Victoria Road, Bellville or contact:

Wessel on 066 301 2457

 

BEMARKING MARKETING
Vereistes: Goed gevestigde organisasie vir 29 jaar benodig konsultante. Verdien ‘n bo-gemiddelde inkomste. Opleiding en kliënte word voorsien uit projekte. Skakel vandag nog!!!

Besoek www.learn2learn.co.za of skakel: 021 910 0992 of 082 458 0533

 

ONDERWYSERS TEACHERS
Vereistes: Diploma in Onderwys ‘n vereiste, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Besoek www.learn2learn.co.za of skakel: 021 910 0992 of 082 458 0533

 

GEMEENTE/FINANSIëLE BESTUURDER CHURCH FINANCIAL MANAGER
Vereistes: NGK Stellenberg benodig ‘n Finansiële Bestuurder met Tersiëre finansiële kwalifikasie asook bewese ondervinding in finansiële en personeelbestuur. Diensaanvaarding: 1 Mei 2020

Epos volledige CV, Navrae en posbeskrywing aan stellenberg@stellenberg.co.za

 

HONDE GROOMER DOGS GROOMER
Vereistes: Passion4Paws benodig ‘n Honde Groomer vir nuwe Grooming Salon in Brackenfell, verkieslik jong persoon met sober gewoontes, passie vir honde met ± 2jr. ondervinding, eie vervoer en woonagtig in Oostenberg area.

Stuur CV na: info@passion4paws.co.za

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Benodig dringend ‘n persoon met ervaring vir die maak van leerhandsakke en bedrewe wees in die gebruik van die volgende masjiene: Walking Foot & Binding machine, vir Maatskappy in Bellville. Ons benodig nie gewone stiksters nie.

Skakel: 072 229 7471

 

BEMARKING KONSULTANTE MARKETING CONSULTANTS
Requirements: Matric qualifications or Nqf4 Equivalent, no experience needed, computer literacy in MS Word & Excel, fluency in written and spoken English, good presentation and communication skills. Ability to work according to strict deadlines on an on-going basis, strong customer service orientation, strong self-starter, with a passion for hard work, attitude and skill.  

Email CV with cover letter to info@jsbrokerage.co.za

 

HAARKAPSTER HAIR STYLIST
Vereistes: 2 Haarstiliste benodig met clientele vir Haarsalon in Ravensmead.

Kontak: Dominique by 076 907 5826

 

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za.