Werkverskaffing – 04 Februarie 2020

Februarie 4, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G  0 4  F E B R U A R I E  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
SEKURITEITS BEAMPTES SECURITY OFFICERS
 
Vereistes: Junior Sekuriteits Beamptes benodig by Babylonstoren, Franschhoek met Graad 12, Graad C PSIRA kwalifikasie, Kennis van SAIDA min. standaarde, min. 2 jr. ondervinding as sekuriteitsbeampte, kennis van CCTV sekuriteits kameras, professionele voorkoms, sober gewoontes, skoon kriminele rekord, eie vervoer, moet verantwoordelik kan optree onder alle omstandighede en prosedures.

Rig aansoek aan: anneline@babylonstoren.com

 

ELEKTRISIëN ELECTRICIAN

 

Requirements: Qualified Electrician needed in Somerset West with Red seal, 2yrs exp. as qualified electrician, construction back ground, valid drivers license and veritable references.

Email: Detailed CV with copies of qualifications to Nadia Davids at: admin@arccon.co.za

 

KLAS ASSISTENT CLASS-ASSISTANT

 

Vereistes: Klas-Assistent vir Grondslagfase benodig by Laerskool Bastion, met bewys van registrasie vir afstandsonderrig (Unisa/NEW-B.Ed) asook Polisieklaring vanaf Ma-Vrydae (07h30-14h00) asook buite muurse afrigting soos nodig – Sluitingsdatum: 7 Februarie 2020

Epos: CV na admin@bastionps.co.za

 

ONDERWYS STUDENT TEACHER (STUDENT)

 

Vereistes: Nasorg (2 Poste) by Laerskool De Tyger, verkieslik ingeskrewe Onderwysstudent vir onderrig ondersteuning, moet goed in span kan saamwerk, waardegedrewe met 2 onlangse getuigskrifte.

Doen Skriftelik aansoek by: Die Skoolhoof – lsdetyger@telkomsa.net.

 

TIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Betroubare Stikster deeltyds benodig met verwysings, verkieslik in Kuilsrivier area woonagtig wees.

 Kontak: 082 788 7894 of epos: acoverit@gmail.com

 

HUISHULP DOMESTIC WORKER

 

Vereistes: Afrikaanssprekende Huishulp benodig met sober gewoontes, netjiese voorkoms, goeie verwysings, vorige ondervinding van huishoudelike take, kook, kinders vergesel na sport oefening en skool, toediening van medikasie vir diabeet ens. (Werksure: 07h30-17h00)

Epos CV na admin@ctsolutions.co.za

 

FASILITEERDERS FACILITATORS

 

Vereistes: Fisantekraal benodig vrywillige Fasiliteerders vir Lewensvaardighede, Kliëntediens, Engelse Geletterdheid, Loopbaan Afrigting, hulp met “mock” onderhoude en CV Voorbereiding.

 Vir meer inligting, kontak Chantelle by (021) 975 7764

 

DRYWERS DRIVERS

 

Requirements: Netflorist need Temp Drivers in Cape Town with a drivers licence and own vehicle, from 13-14 February 2020, for delivering of flowers and gifts. No exp. necessary, training will be provided.

Email your name and surname, contact number, type of vehicle, copy of drivers licence and preferable area(s) of delivery – drivers@netflorist.co.za or Call: 060 748 3569

 

KLIëNTE DIENS CUSTOMER SERVICES

 

Requirements: Customer Service Representative needed with Computer literacy, strong communica tion skills (written & verbal) accuracy and attention to detail, able to multi-task and work under pressure, liaison with production, procurement and dispatch regarding availability and expectancy,

Email CV’s to Anzell Loots: anzell@printondemand.co.za

 

SLOTMAKER KEYCUTTER/LOCKSMITH

 

Requirements: Keycutter/Locksmith required in Northern Suburbs.

 Send email to: info@wplocks.co.za or Call: 082 338 8949

 

INSLAAP HUISHULP/VERSORGER SLEEP-IN DOMESTIC/CARER

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Huishulp/Versorger benodig vir hulp met huishoudelike take, kosmaak en toedien van medikasie, vir Dame met matige vorm van Dementia, in Bellville omgewing.

Belangstellendes stuur ‘n kort CV met kontakbare verwysings na info@thefarmhouse.co.za

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

Radio Tygerberg 104fm bied ’n gratis platform vir werkgewers om beskikbare poste te adverteer. Ons probeer so ver moontlik verseker dat die werksgeleenthede wat geadverteer word, betroubare inligting deurgee.Neem kennis dat Radio Tygerberg 104fm nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige skakeling, onderhandelings of enige ander legitieme sake tussen betrokke partye wat mag voortspruit op hierdie platform nie.