Werkverskaffing – 03 Maart 2020

Maart 3, 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   0 3 M A A R T   2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 

 

ADMINISTRATIEWE BESTUURDER ADMIN MANAGER
Vereistes: The Baby Leaf Maatskappy, Landbou produsent in Philippi benodig ‘n Admin Bestuurder met ‘n Sekretariële Diploma (3jr), 5jr ervaring in Besigheids- en kantoor administrasie, uitstekende rekenaarvaar-dighede (volledige Microsoft Office Pakket), kennis van Xero Accounting of soortgelyke program, eie vervoer, volkome tweetaligheid (Afr&Eng) en verwysings van vorige werknemers.

Stuur verkorte CV met gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies aan: odileheunis@gmail.com teen Vrydag, 13 Maart 2020

 

MAATSKAPLIKE WERKER SOCIAL WORKER
Vereistes: 2x Hulpmaatskaplike werkers & 1 Maatskaplike werker benodig met Registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe, toepaslike opleiding, bestuurslisensie, Afri & Engelsmagtig, ondervinding in kinderbeskermingsdienste.

Epos CV + afskrif van registrasie by SACSSP & bestuurslisensie aan: oc@badisatygerberg.org.za

 

FAMILIE-REG SEKRETARESSE FAMILY-LEGAL SECRETARY
Vereistes: Familie-Reg-Sekretaresse/Kantoor Administrateur benodig by besige Regsfirma vir hantering van familiereg, eiendomstransaksies en siviele sake, met min. 5jr. ondervinding by ‘n Regsfirma, Admin bevoegdhede, ten volle vertroud met LEXPRO-boekhou stelsel, verkieslik ouer as 35jr, ten volle tweetalig (Afr&Engels), kennis van MS Office en basiese kennis van aktes.

Stuur CV na ilenehva@telkomsa.net

 

ADMIN KLERK ADMIN CLERK
Vereistes: Matured Admin Clerk needed with telephone skills, for Trading Company in Blackheath Industria Computer skills imperative – Excel/Word/Pastel – for 5½ days p/week.

Email CV with contactable references to strandsteel@telkomsa.net

 

LOODGIETER PLUMBER
Requirements: The Drain Surgeon needs a qualified trade license Plumber with experience and PIRB COC Certificates, drivers licence and clean criminal record.

CV’s handed at Office in 11 Victoria Road, Bellville or

Contact: Wessel on 066 301 2457

 

ONDERWYSER TEACHER
Requirements: Platinum College in Robert Sobukwe Road, Bellville is looking for a retired Afrikaans Teacher to teach Afrikaans additional (2nd language) to 6 College Students do matric during the day.

Contact: Brian on (021) 023 0653 or email CV to platinumcollege2@gmail.com

 

BEMARKING MARKETING
Vereistes: Goed gevestigde organisasie vir 29 jaar benodig konsultante. Verdien ‘n bo-gemiddelde inkomste. Opleiding en kliënte word voorsien uit projekte. Skakel vandag nog!!!

Besoek www.learn2learn.co.za of skakel: 021 910 0992 of 082 458 0533

 

ONDERWYSERS TEACHERS
Vereistes: Diploma in Onderwys ‘n vereiste, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Besoek www.learn2learn.co.za of skakel: 021 910 0992 of 082 458 0533

 

GEMEENTE/FINANSIëLE BESTUURDER CHURCH FINANCIAL MANAGER
Vereistes: NGK Stellenberg benodig ‘n Finansiële Bestuurder met Tersiëre finansiële kwalifikasie asook bewese ondervinding in finansiële en personeelbestuur. Diensaanvaarding: 1 Mei 2020

Epos volledige CV, Navrae en posbeskrywing aan stellenberg@stellenberg.co.za

 

BOEDEL BEREDDERAAR ADMINISTRATOR OF ESTATES
Vereistes: Boedel Beredderaar in die Paarl benodig met ten minste 5jr. ondervinding.

Stuur CV na: carina@annekestrauss.co.za

 

HONDE GROOMER DOGS GROOMER
Vereistes: Passion4Paws benodig ‘n Honde Groomer vir nuwe Grooming Salon in Brackenfell, verkieslik jong persoon met sober gewoontes, passie vir honde met ± 2jr. ondervinding, eie vervoer en woonagtig in Oostenberg area.

Stuur CV na: info@passion4paws.co.za

 

VAKATURE VACANCY
Vereistes: Benodig dringend ‘n persoon met ervaring vir die maak van leerhandsakke en bedrewe wees in die gebruik van die volgende masjiene: Walking Foot & Binding machine, vir Maatskappy in Bellville. Ons benodig nie gewone stiksters nie.

Skakel: 072 229 7471

 

STIKSTERS MACHINISTS
Vereistes: Benodig 2 Afrikaanssprekende Dames “All rounder” masjieniste vir ‘n Skool- en Sportklere Fabriek in Kuilsrivier.

Skakel: Louwina by 083 460 2195 tydens werksure

 

SKOONMAKER/ALG. WERKER CLEANER/GENERAL WORKER
Vereistes: Foundation for Alcohol Related Research (Farr) benodig ‘n Skoonmaker/Alg. Werker met uitstekende menseverhoudings, goed in engels kommunikeer, onafhanklik kan werk. Matrieksertifikaat nie vereiste, sal in guns tel. Moet oor vorige ondervinding beskik, verkieslik in ‘n korporatiewe omgewing. Sleutelprestasie-area sluit in skoonmaak, bediening van tee/koffie en algemene werk. Moet beskikbaar wees om spoedig te begin.

Epos CV met bewys van kwalifikasie en kontakbare verwysings na info@farrsa.org.za voor 13 Maart 2020

Vir navrae: Kontak Estelle by (021) 686 2645/6

 

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za.