#INSPAN DIE BYBELVASVRA MET LORREIN KATZKE 

April 16, 2020

DIT IS TYD VIR #INSPAN DIE BYBELVASVRA MET LORREIN KATZKE 

14 MEI 2020

 

Vraag 1. Waarom was die priesters kwaad oor die boodskap wat die apostels mense geleer het?

Vraa 2: Wat beteken die naam Barnabas?

Vraag 3: Waar het die gelowiges gereeld bymekaargekom na die uitstorting van die Heilige Gees?

Vraag 4: Wat is die opdrag van die engel aan die apostels nadat die engel die tronkdeure geopen het?

Vraag 5: Watter belangrike Bybelse ontdekking is gemaak in grotte naby die Dooiesee?
wenk: Sien foto

 

 

 

MOES JY JOU BREIN  VANDAG #INSPAN?

Hier is die antwoorde op vandag se Raai-Raai-Bybel-Vasvra

16 April 2020

  1. Watter Romeinse Keiser het beveel dat daar ’n sensus deur die hele ryk gehou moes word in die tyd dat Jesus gebore is (Augustus) Luk 2:1
  2. By watter dorp het Jesus na die hemel opgevaar (Betanië) Luk 24:50
  3. Aan wie skryf Paulus die volgende: Wees altyd bly broers (Gemeente van Filippi) Fil 3:1
  4. Watter dissipel was getroud (Petrus) Matt 8:14
  5. Paulus skryf oor die wapenrusting van God. Wat is die gordel om ons heupe? (Waarheid) Ef 6:14

FOTO

  1. Dooie See