Paasgebede 18 April 2019

April 18, 2019

 

Deur Elize Parker

Bidboom

 

Heer, die aand voor U kruisiging was U in ‘n olyftuin.
By ‘n bidboom het U gekniel om gerusstelling by u Vader te soek.
O Redder van die eeue, Beskermer van my lewe
Man van Galilea wat mere blink soos spieëls
en persblou berge geëts teen die lug geken het,
die vrede van ooptes, stilte van verre horisonne,
U het ‘n tuin as gebedskild opgesoek.
Na U voorbeeld Heer, is my soeke na vrede en rus
wanneer onsekerheid my oorrompel.
O laat ek uitreik na U in my verwardheid.
Ek het U nou nodiger as netnou, vandag nodiger as gister.
Heer, moet my nooit van U vervreem nie.
Lei my na ‘n bidboom waar ek altyd na U kan draai.
Dis net na U waarnatoe ek kan gaan vir hulp.

Amen.