Is Hy met jou lewe tevrede? | Psalm 37:23

Mei 13, 2024

Klik op die teksvers vir die oudiogreep.