Hy is goed! 1 Kronieke 16:34

Oktober 4, 2023

Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

1 Kronieke 16:34