Dagstukkies met Ziva 15 Februarie 2019

Februarie 15, 2019

Sefanja 3:17#Liefde

15 FEBRUARIE 2019


“Die Here jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk.  Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in Sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.”

Sefanja beskyf in hierdie vers so mooi dat God besig is om te sing oor jou.  Hy is vol vreugde oor jou en Hy juig en jubel. Die Hebreeuse woord praat van jubeling.  Dit is ‘n jubeling soos ‘n bruidegom oor sy bruid bly is. Dit laat my ook dink aan Dawid en die hele Israel wat met gejuig en onder die klank van die ramshoring die ark ingebring het in die Dawidstad. (2 Samuel 6:14-23) Dawid het voor die Here gedans en God was bly.

Die prentjie wat Sefanja teken is van ‘n God wat nie daar ver besig is om ons met arendsoë dop te hou nie.  Nee, Hy is naby en Hy is by jou.  Hy is vol vreugde en Hy is bly oor jou. Hierdie vers bevestig verder dat “Hy is stil-tevrede in sy liefde.”  Die woordjie stil-tevrede kan ook met rus vertaal word.  Hy is rustig-tevrede in sy liefde oor jou. Dis hoe God oor jou voel: Jy is een van Syne. Geen wonder dat Henri Nouwen sê in The Life of the Beloved, die belangrikste ding wat ek en jy oor onsself behoort te weet, is dat ons die geliefde van God is. “You are His beloved!”

Abba Vader, dankie dat ons vandag met hierdie prentjie van U jubeling oor ons, ook soos ‘n Dawid voor U kan dans. Amen

In Sy Liefde altyd