Dagstukkies met Reinhard 12 Augustus 2019

Augustus 12, 2019

12 AUGUSTUS 2019

1 2   A U G U S T U S   2 0 1 9

 Romeine 12:4-5:  #Liggaam

“Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie.  Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlike lede van mekaar.”

 Dit was vir ‘n lang tyd vir my moeilik om te verstaan dat almal nie noodwendig soos ek is of soos ek dink nie. Ek het ‘n unieke manier van dinge doen en sê en as jy my ken dan weet jy dit goed!  Ek het egter baie vinnig agtergekom dat my manier nie altyd die regte manier vir elke situasie is nie. Ek kan dalk nie vereenselwig met ‘n ander se probleem nie – daarvoor het ek nie die nodige geduld nie. Maar dit is goed om tot daardie insig te kom want God het ons almal anders gemaak, elk met ons eie sterk en swakker punte.

As ek besef wat my uniek en sterk maak dan beweeg ek baie natuurliker in die rigting waarvoor God my geroep het. Ek hoef nie alles vir almal te wees nie. Dit is wanneer ek ander se sterk punte kan sien dat ek besef ons is sterker saam en kan meer saam vermag. Ek is op my heel beste wanneer ek ontdek ek is nie alleen nie en dat ons een liggaam is met een doel:  om eer aan een God te bring.

Speel jy vandag jou rol soos wat God dit lei? Of probeer jy almal se rolle self vervul? Mag jy besef jy is sterker wanneer jy saam met die res van die liggaam wandel. Elke dag.

Jesus Liefde