Dagstukkies met Louise 20 Desember 2019

Desember 20, 2019

Galasiërs 1:4-5:  #Gebore

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur.  Hy is uit ‘n vrou gebore en van Sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.”

God het Jesus gestuur om ons te kom red van al die verkeerde dinge wat ons aanvang. Jesus was gehoorsaam aan God en het dit vrywillig gedoen.  Dit was die Here Jesus self wat dit op Hom geneem het om die wet namens ons te vervul en toe het Hy met ons sondigheid geïdentifiseer, sodat Hy self die prys vir jou sonde en myne kon betaal.  Hy het die wet namens ons vervul sodat deur geloof in Sy afgehandelde werk, ons verlos mag word van die vloek van die wet, wat die dood is.

Christus het Homself vir ons sonde gegee, omdat daar geen ander weg was om ons te red van hierdie huidige bose eeu en die mag van die dood oor ons nie. Die wet mag in staat wees om ons sondes te identifiseer en ons as skuldige sondaars te veroordeel – maar die wet kan ons nooit van ons sondes red nie.  Jesus het sy lewe vir ons sondes gegee om ons te red van hierdie bose wêreld waarin ons leef sodat ons vrygemaak kan word van die ondraaglike las om te weet dat ons sondaars is.  Maar Christus het homself vir ons gegee, want dit was die wil van die Vader in die hemel – wat die wêreld so liefgehad het, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, gered kan word van hierdie bose eeu en die ewige lewe.