Dagstukkies met Louise 18 Desember 2019

Desember 18, 2019

1 Petrus 1:3:  #Gebore

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe!  In Sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.”

Petrus se reaksie op God se genade is so gepas.  Lof, prys en aanbidding!  Dan gaan hy verder en hy seën God die Vader van onse Here Jesus Christus.

Hy praat ook oor genade.  Die geskenk wat ons ontvang sonder dat ons dit verdien.  God se ontferming oor ons is net genade.  Ons verdien eintlik straf, maar in plaas daarvan het God ons iets gegee wat ons nooit gekoop of verdien het nie: hy het veroorsaak dat ons weergebore word.

Ek en jy, kan ook soos Petrus daagliks die Here prys.  Sy genade vir ons elkeen is elke more nuut.  Deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus, het ons die geleentheid om wedergebore te word.  Elke dag.