Dagstukkies met Karien 27 Junie 2019

Junie 27, 2019

Genesis 39:2-3:  #Lewe

“Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom.” 

27 JUNIE 2019

Dit is die dae wanneer moedeloosheid jou beetpak en jy amper nie kan asemhaal nie dat jy nodig het om die Here se stem kristalhelder te hoor.  Dis in moedelose tye soos nou dat jy vind jy bid vir ‘n bevestigende woord self uit die mond van ‘n mens.  Wie het in vandag se tyd nie ‘n deurbraak nodig nie?  ‘n Deurbraak in jou finansies, ‘n antwoord op jou gebed vir jou man/vrou, leiding vir jou kind, hulp met jou werksverhoudinge, duidelikheid oor familiekwessies of genesing van siektes wat jou liggaam aantas. Uitdagende tye in mense se lewens is niks nuuts nie.  In Genesis 37 vind mens die lewensverhaal van Josef.  Die jong dromer wat ‘n visie gehad het vir sy lewe, ‘n droom waarna hy gestreef het.  Kort na Josef se openbaring bevind hy homself in die hande van sy geiriteerde ouer broers wat nie sy opgewondenheid gedeel het nie.  Hulle voorstel was om Josef in ‘n droë put te gooi om van die ‘probleem’ ontslae te raak.  Die Here se Hand is egter steeds in Josef se lewe sigbaar, want as ‘n alternatief tot dood verkoop sy broers hom as ‘n slaaf aan reisende Ismaeliete.

Josef se reis eindig in Egipte waar hy aan Potifar verkoop word, die hoof van lyfwagte in Farao se paleis.  Die guns van die Here is duidelik sigbaar op jong Josef se lewe alhoewel hy homself later vir ‘n periode van dertien jaar in die tronk bevind.  God se leiding bepaal dat Josef na dertien jaar uit sy tronksel stap en verhoog word tot tweede in bevel.

Vandag is dit belangrik om te onthou:

(1) dat nie alle mense jou drome met jou gaan deel nie;

(2) dat wanneer jy jouself in ‘n put bevind, kyk op na God jou enigste hulp, want daar is ‘n paleis wat op jou wag;

(3) dat Josef was vir dertien jaar in ‘n tronksel en steeds het hy die guns van die Here op sy lewe ervaar. Jou tyd van beproewing mag moontlik nie dadelik ophou sodra jy die Here se naam uitroep nie, maar weet dat God steeds in beheer is.

(4) Vertrou dat God nie ‘n aannemer van persoon is nie, en as Hy ‘n deurbraak vir Josef kon bring sal Hy dit vir jou ook doen, en

(5) dat wanneer God ‘n droom gee, dit tot waarheid sal kom.

Bly glo.