Dagstukkies met Hugo 25 Oktober 2019

Oktober 25, 2019

Jeremia 33:6#Gesondheid

Kyk, ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar ‘n oorvloed van duursame vrede.”

God is self aan die woord, en daar gebeur altyd dinge wanneer Hy praat.  Die aarde bewe.  Die son kom tot stilstand.  Die grafte gaan oop.  Die see raak stil.  Sondaars kom tot inkeer. Mense word gesond!  Wanneer God Sy Seun gee om onder ons te kom woon, kom woon die Woord hier by ons, in ons midde.  Want Jesus is die Woord en Hy is die lewe.  Dis kragtig en sterk.  Jesus se woorde is die medisyne wat siekte soos mis voor die son laat verdwyn.  Sy Woorde is suiwer, onverdiende lewe wat sondaars keer op keer verander in kinders van God.   Sy taal is ‘n taal van hoop, van lewe, van duursame vrede.  Wanneer Jesus praat gebeur dinge.  Die dood gee pad en ware lewe stap by die voordeur in.  Bekommernis maak plek vir hoop en siekte wyk voor die genesing.  Dit kos van ons om ons harte oop te maak en om ons ore oop te maak sodat ons kan hoor hoe Jesus se Woorde van lewe, van genesing oor ons lewe spreek.

Sy genesing is vir almal, dit vra dat ons ons ore sal oopmaak om na God te kan luister.  Om goed te kan luister met ‘n ontvanklike hart.  Bewaar Sy woorde binne-in jou hart.   Ons moet ons ore tot die God se beloftes neig en ons moet die Skrif ywerig ondersoek om God se wil so te ontdek, dit bly maar die grootste geheim.   Ons gedagtes moet onwrikbaar op hierdie beloftes gefokus wees en nooit op ons simptome nie.  Wanneer ons God se Woord ontvang en daarvolgens handel, lewer dit resultate op.  Ons moet ontvanklik vir God se beloftes wees en dit toe-eien.  God se Woord sal altyd wys op die lewe, selfs al dui jou simptome op die dood.  Jy kan nie terselfdertyd in twee teenoorgestelde rigtings kyk nie.

Maar hoe maak ons as ons simptome voortduur en ons nie duursame vrede ervaar nie?  Selfs wanneer ons in geloof reageer, verdwyn siekte simptome nie altyd dadelik nie.  Nadat Hiskia genees is, het dit drie dae lank geneem voordat hy sterk genoeg was om na die Tempel te gaan.   Omdat genesing deur die geloof ontvang word, en geloof sonder werke dood is, is dit wanneer ons in geloof begin optree dat God begin genees.  Geloof kom voor genesing.  In plaas daarvan om na die vader van leuens te luister, laat hom na jou lofprysing luister.  Kyk maar na Abraham se lewe:  Hy het bloot die Woord van God geglo. Hy het geloof gehad dat God presies sal doen wat Hy belowe het. Hy was ten volle deur die Woord van God oortuig.  Hy het standvastig bly vertrou toe sy geloof getoets is en hy was op die Woord van God gefokus.

Abraham het geweier om sy vertroue prys te gee toe God hom beveel om Isak te offer. Onder uiters hopelose omstandighede het hy in sy geloof volhard, deur op die beloftes van God te fokus. Hy kon dit doen omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die toepassing van jou geloof sal nooit jou kennis van die wil van God kan oortref nie en elke gelowige moet hom- of haarself voorneem om die Woord in hierdie opsig te ontdek.  Dit is die absolute wil van God om die liggaam sowel as die siel te genees en die Versoening van Christus is vir die ‘hele mens’.