Dagstukkies met Hugo 22 Oktober 2019

Oktober 22, 2019

1 Korintiërs 10:31#Gesondheid

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Ek deel graag goeie raad wat my pa my by herhaling geleer het: “Jy leef die lewe reg as jy dink wat jy doen en sê”.  As ons elke dag op dié manier begin en ons kies om deur die loop van die dag aanhoudend die regte treë Godwaarts te gee, word selfs die steiltes vir ons makliker om te oorbrug.  Wees versigtig met jou gedagtes, woorde en dade.  Wees in beheer daarvan, soos die Here dit wil hê.  Die resultaat word dan dat ander mense nie meer jou emosies en reaksies bepaal nie, maar jy neem beheer terug, saam met God.  Wat ons ook al doen!  Die hele boodskap van ons lewe, die getuienis wat ons oordra, deur ons woorde of dade, moet die lig van God aan ‘n donker wêreld wys.  Of ons eet, of drink, wat ons ook al doen, ons hele bestaan moet God se heerlikheid weerspieël.

Dis makliker om God se eer uit te leef, of uit te basuin, in die tye wanneer alles voorspoedig is, en my vyande of teenspoed ver weg van my is.  Die uitdaging kom om my lig so voor al die mense te laat skyn, sodat hulle steeds God se heerlikheid en Sy goeie werke in my lewe kan sien, wanneer dit op die moeilikste met my gaan.  Sodat die Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik kan word.

Ons verlossing moet God se heerlikheid weerspieël; en dis nie twee afsonderlike lewenstyle nie, wie ek is, as verloste, as mens, dit moet Christus verheerlik!  Maar, God self het Sy Heilige Gees belowe vir ons as eiendom, wat ons in hierdie heerlikheid van God toemaak.  En die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook nog meer sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome verlos.

Selfs as siekte die liggaam laat kwyn en jy swaar daaronder moet ly, moet jou liggaam steeds God se heerlikheid weerspieël.  Want, ons behoort nie aan onsself nie.  As gelowiges moet God in ons liggaam verheerlik word.  As swaarkry jou bedreig, en as jou denke ontspoor raak en jou hart moed wil verloor, skyn ons steeds gelowig ons lig sodat meer mense God se liefde kan raaksien.  Ook in die tye van sukses behoort alle eer slegs aan God.  Dan eer ons Hom met alles wat ons besit, want Hy alleen gee rykdom en eer en Hy gee ons die krag om dit te verwerf.   Wat ons ook al doen!  Die boodskap wat ons lewe verkondig, ons verlossing, ons liggaam wat die tekens van die lewe toon deur swaarkry en deur suksesse – alles moet die heerlikheid van God verkondig.

Mag dit jou gebed word dat ons genadige Vader elke aspek van jou lewe sal gebruik om Hom te verheerlik.  Sodat ons Hom sal eer selfs met elke struikelblok waarvoor ons te staan kom, sowel as elke prestasie.  Laat ons woorde en dade Sy naam verhef.  Laat die getuienis van ons eie verlossing ander mense na Hom toe trek.  Ons is geroep dat ons lewe Sy heerlikheid voortdurend sal verkondig.

God sal nie ’n groter teenwoordigheid in ons wees as wat ons bely Hy is nie. Wanneer jy dus met ’n behoefte of met nood  geteister word, bely dat die Here jou Herder is en dat jy geen gebrek ly nie.  (Psalm 103:1-3.) Jesus Christus genees steeds!  Alles tot eer van God!