Dagstukkies met Hugo 2 Desember 2019

Desember 2, 2019

 

Jesaja 1:18 #Kleur

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here:  Al was julle sondes soos skarlaken dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper dit sal word soos wol.”

‘n Uitnodiging is meestal verwelkomend, en ons onmiddellike reaksie is normaalweg om te kyk van wie dit afkomstig is. Daarna begin ons vinnig berekeninge maak oor beskikbaarheid, ons tyd en ongetwyfeld, tong in die kies, effens selfsugtig –  oor wat dit vir my gaan inhou.  ‘n Mens word ook aangetrek deur die ontwerp en moeite wat met ‘n uitnodiging gemaak is.  Dit kan jou aandag behou, of maak dat jy dit vinniger neersit, of selfs daarvan vergeet.  En soos gewoonlik reageer ons nie betyds om ons aanvaarding van die uitnodiging te bevestig nie.

Een van die grootste, mees wonderlikste uitnodigings van alle tye, is Christus se ope uitnodiging wat onvoorwaardelik aan elkeen van ons gerig word.  ‘n “Oor-begin” uitnodiging, ‘n “Nuut-maak” uitnodiging, met voordele van wat strek tot in alle ewigheid.  Christus kom rig een van die waardevolste uitnodigings aan die mensdom.  Hy nooi ons uit om ‘n saak reg te stel.  Jy mag kom nes jy is.  Jy mag selfs al jou verlede bagasie en berge van oortreding saambring, en jy hoef geensins nuut aangetrek te wees nie.  Want met hierdie uitnodiging gaan alles vir jou gedoen word.  Dis ‘n onverklaarbare ruiltransaksie met woorde wat in bloed geskryf is, en dit trek dadelik jou aandag.  Dit roep na jou! Dit vra jou eintlik om dadelik die uitnodiging aan te neem.

Die uitnodigingswoorde kwalifiseer dat elkeen mag kom, want al was jou sondes helderrooi, al was dit rooi soos purper, al was dit soos skarlaken, kwartpad tussen rooi en oranje, waar rooi skarlaken ook al op die spektrum van die kleurwiel lê, die bloed van Christus sal dit alles kom weg was, kom skoonwas, kom nuut maak.   Die bloedbevlekte uitnodiging van Jesus Christus is ongetwyfeld die kosbaarste gawe wat ons hemelse Vader aan Sy kerk gegee het. Daar is soveel waarde en krag daarin.  Dit beteken jou sondes is vergewe, jy is vrygemaak van die slawerny van ongeregtigheid, al jou sondes is bedek.  Toe Christus die beker by die laaste Pasga opgelig het, het Hy gesê, “…Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word” (Lukas 22:20).

As jy gewillig is om in die lig te wandel en toe te laat dat die Heilige Gees alle duisternis in jou openbaar, dan weet jy dat jy op hierdie uitnodiging gereageer het.  “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle ongeregtigheid” (1 Johannes 1:7).

Ons lewe is nuut, dis nie meer soos skarlaken nie, dit is nou wit soos sneeu; dis nie meer rooi soos purper, dis nou soos wol.  Jesus het die oorwinning vir ons behaal.  Sy bloed het oorwin. Jy kan met vrymoedig nou verklaar; Ek is bloedgewas, duurgekoop, geregverdig, witgewas, spliternuut! En ek verkondig die oorwinning van die bloed van Jesus!  Begin Hom nou te prys vir die belofte van daardie groot dag van verlossing wat voorlê.