Dagstukkies met Henry 28 Augustus 2019

Augustus 28, 2019

28 AUGUSTUS 2019

Titus 3: 1-2  #Onderdanig

“Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is.  Hulle moet van niemand kwaadpraat nie en nie rusie soek nie.  Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal.”

Min mense besef dit, maar God gee vir ons geleentheid om te groei in openbaring van gesag deur vir ons te leer om aan gesag onderdanig te wees. Wat het dit met geloof te doen? Wel, alles. As jy deur Matteus 8 lees, lees jy van Jesus se ontmoeting met ‘n offisier wat Hom vra om sy verlamde slaaf te genees. Die offisier het geleer wat gesag is deur aan die owerheid te onderwerp.

Deur te verstaan hoe gesag, of rangorde werk, kon hy Jesus nader en Jesus sien as die “ultimate” gesag op aarde. As Jesus Homself in alle omstandighede en in alle uitdagings openbaar, kan Hy ook net die Woord spreek en dit sal geskiet.

Dit is hoekom ons onderdanig moet wees, dit stig ons geloof en gee vir ons geleentheid om ook ons geloof in aksie te sien.

Sê bietjie prys die Here!