Dagstukkies met Henry 26 April 2019

April 26, 2019

Openbaring 3:2:  #Waaksaamheid

26 APRIL 2019

“Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.

Godsdiens in die negatiewe konteks is die vyand van verhoudings, omdat dit op die oog af so goed lyk. Tog het Jesus ‘n groot probleem met dit. Sien, godsdienstige mense is afhanklik van hulle reëls en regulasies. Nabyheid aan God word slegs behaal, nie deur geloof nie, maar deur reëls en regulasies slaafs n ate volg en te gehoorsaam. Die probleem hiermee is dat hulle dit nie kan volhou nie. Niemand kan die wet vervul nie. Slegs uit liefde vir God en jou naaste kan die wet vervul word. Jesus spreek die kerk aan en sê hulle moet wakker word.  Hoekom? Omdat hulle nie regtig lewe nie. Godsdiens is nie lewendig nie, dus kan dit nie lewe vrystel nie.

Hoe weet ek dat ek in godsdiens vasgevang is? Wel, jy herken ‘n boom aan sy vrug. Het daar sekere gewoontes teruggekeer na ‘n klomp jare? Het dit waarvan God jou bevry het, toe jy jou bekeer het, weer sy pad in jou lewe teruggevind? Dit is alles bewyse dat jy nie meer God se woord lees om te groei in heiligheid en geregtigheid nie, dat jy nie meer en meer soos Hy wil wees nie. Verhouding sê: ”Jesus, ek wil meer van U in my lewe hê en ek wil meer van U vrug in my lewe sien.” Jesus leer ons in Openbaring 2:5 “…doen weer dit wat jy aan die begin gedoen het.” Leef!

Sê bietjie prys die Here!