Dagstukkies met Henry 23 Desember 2019

Desember 23, 2019

 

Jesaja 9:5-6 #Verlosser

“Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem:  Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.”

Hoe wonderlik is dit nie om net weer te sien dat God in Sy natuur net wil seën en uit Homself gee. Ons sing altyd: He gives and takes away en dit is net so. Hy gee uit Homself net Sy beste en vat die sondes van die onderdrukte person weg en maak van die gevalle mens ’n nuwe skepping en gee vir hom ’n nuwe natuur. Die bekeerde persoon se begeertes het verander, dit het nuut geword en is anders as voorheen. Dit is een ding om te gee, maar daar moet ook geneem word.

As ons nie hierdie geskenk van genade ontvang nie sal ons nie deurbrake sien of beleef nie. Ons moet verstaan dat dit God is wat goed doen want in Sy natuur is Hy alleen goed. Jesus sê dit ook net so: “Daar is niemand goed behalwe die Vader nie”. God is ’n Verlosser en Hy gee vir ons Sy Seun Jesus Christus en die wat Hom ontvang het die waarborg vir verlossing. Hy is ’n Verlosser en dus veroorsaak Hy nie die storms nie, Hy laat dit bedaar. Hy steel nie vrede nie, Hy gee dit. Aan ons is gegee ’n Seun met ander woorde aan ons is gegee verlossing, deurbraak en seën.

Sê bietjie prys die Here!