Dagstukkies met Eunice 6 Junie 2019

Junie 6, 2019

Matteus 13: 10 – 12#Rykdom

6 JUNIE 2019

“Die dissipels het vir Jesus kom vra: “Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?” Hy het hulle geantwoord:  “Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.”

‘n Vaste sekerheid en ‘n oproep tot gelowiges!  Jesus verduidelik in ons teksvers waarom Hy deur gelykenisse (verhale met ‘n dieper betekenis) met die skare praat. Jesus sê self aan sy dissipels dat aan hulle is die geheime van die koninkryk van die hemel geopenbaar. Hulle kan hoor en sien asook verstaan. Hoe verbind ons dit tot die week se tema van rykdom? Kom ons gaan terug na die begin van die week se dagstukkie. In 2 Korintiërs 4:4b word die Goeie Nuus (die Evangelie) as volg beskryf: “Dit is die Goeie Nuus van die Heerlikheid van Christus, Hy wat die Ewebeeld van God is.” (vlg. NLV) Rykdom verwys dus na die absolute genade, seën en voorreg om te kan bely dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is.

Deur Jesus wat gekruisig is, opgestaan het en Sy Gees aan ons gegee het kan ons vandag die Evangelie hoor en sien asook verstaan. Die Gees wek dit in ons harte. Daarmee saam kom ‘n oproep aan elkeen van ons. Ons ontvang hierdie Ewige Rykdom, gratis en verniet. Wat doen ons daarmee? Lees ons die Evangelie met die doel om te sien, gehoor te gee en te verstaan?

Mag die Here ons deur sy Gees lei om vandag in dankbaarheid voor Hom neer te buig en sy Seun aan die kruis te sien, te hoor wat Sy Woord vir ons sê, en mag ons dit lééf met die sekerheid dat ons is in Christus, ryk is.

Groete