Dagstukkies met Eunice 5 Junie 2019

Junie 5, 2019

Matteus 6: 19 – 21#Rykdom

5 JUNIE 2019

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie.  Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.  Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

Die eerste gedeelte van ons teksvers mag voor die hand liggend wees: moenie op aarde skatte bymekaar maak waar dit gesteel kan word, vergaan of beskadig kan word nie. Nee, fokus op die dinge daar Bo, wat onverganklik is, en ewigheidswaarde het. Hou jouself besig met dit wat van onskatbare waarde is; die Woord van God en natuurlik die Woord wat Mens geword het, Jesus self.  In vers 21 staan die volgende: “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” Hier word verwys na wat binne jou is, dit wat onsigbaar vir die blote oog is en wat die kern van jou bestaan vorm. Dus, waar jou hart is, waarop die kern van jou bestaan gefokus is, en waaruit alles wat jy doen en sê spruit.

Jy kan jou hart vir mense wegsteek, maar nie vir God nie. Matt. 5:8 skryf oor die “wat rein van hart is.” Om rein te wees kan slegs gebeur wanneer jy skoongewas word, dit beteken egter nie dat jy sondeloos is nie – maar gesuiwer is. As kind van die Here is ons gereinig deur die Bloed van Jesus. Ons is skoon van alle ongeregtighede. Maar ons sondig steeds. Daarom die oproep in Matteus 6:21 “Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”  Fokus jou hart op God. Bid gedurig dat die Here aan jou ‘n rein hart sal gee, en jou sal lei om op dit wat onverganklik is te fokus. Rig jou lewe en jou hart op die Koninkryk van die Here – jy kan met vrymoedigheid dit doen: jy is skoongewas deur Jesus se bloed!

Groete