Dagstukkies met Eunice 3 Junie 2019

Junie 3, 2019

2 Korintiërs 4:7#Rykdom

3 JUNIE 2019

“Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”

Om die tema Rykdom in sy omvang te probeer verstaan is dit belangrik om van die begin te weet dat die rykdom waarvan hier gepraat word, na die Evangelie, of die Goeie Nuus verwys. In 2 Korintiërs 4:4b word die Goeie Nuus (die Evangelie) as volg beskryf: “Dit is die Goeie Nuus van die Heerlikheid van Christus, Hy wat die Ewebeeld van God is.” (vlg. NLV) Rykdom verwys dus na die absolute genade, seën en voorreg om te kan bely dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Om te kan bely Jesus het gesterwe en opgestaan, en sit aan die Regter Hand van God. Rykdom is wanneer God “in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus Christus straal” (2 Kor. 4:6 NLV).

Die Bybel A-Z verklaar ons teksvers (7) dat die skat in ‘n erdekruik of skat in ‘n breekbare kleipot ‘n figuurlike betekenis het. Paulus, ‘n apostel, wie die briewe aan die Korinte geskryf het, kon moontlik drie betekenisse aan die skat heg. (1) Paulus se bediening self (2) die gebeurtenis tydens sy bekering op die Demaskuspad (3) of die kennis van die heerlikheid van God wat hy deur Jesus Christus sy eie kon maak. Ons, as navolgers van God, is dan ook die kleipotte – breekbaar en nietig. Twee kontraste word duidelik: die skat wat in ‘n breekbare kleipot gestoor word. Dus, die Evanglie en die kennis van God se heerlikheid, word aan en in ons, die breekbare kleipotte toevertrou. Maar wat ‘n wonderlike sekerheid is dit nie, dat die Here sý Skat, aan ons gee. Ons kan verder nog meer troos vind dat ten spyte van ons breekbaarheid die Here vir ons sê in 2 Kor. 4:7b: “die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie.” Hoe ongelooflik ryk is ons as kinders van God!

Groete