Dagstukkies met Elize 18 Junie 2019

Junie 18, 2019

2 Tessalonisense 1:8#Vuur

18 Junie 2019

In ‘n vlammende vuur sal Hy die mense straf wat God nie ken nie; dit is hulle wat hulle nie gesteur het aan die Goeie Nuus van ons Here Jesus nie.”

Om Jesus te ken, is om God te ontmoet.  Dit is die ware Goeie Nuus. Dat Jesus help dat ons reg kan lewe en hierdie vlammende vuur se oranje gloed waarteen die Woord waarsku, kan vryspring. Die wete dat Jesus God se geliefde Seun is, maak ons ook God se geliefde kinders. Ons het ‘n nuwe hart soos Syne.  Dit is nie genoeg om net ‘n goeie mens te wees nie. Ons moet met die kennis van Jesus as ons Verlosser in ons harte leef.  Ons moet weet Hy is ons ontsnaproete weg van selfvernietigende gedrag, chaos in verhoudinge en diepgewortelde negatiewe patrone.  Hierdie oortuiging moet in ons harte posvat sodat ons gedagtes kan vernuwe.

Soms wil ons eers seker maak dat ons lewe met God reg is voordat ons iets vir die Koninkryk doen.  Dis onnodig. Wanneer die krag van God oor ons kom, verander ons heeltemal. Dan weet ons Jesus het die volle prys aan die kruis betaal.  Die Goeie Nuus word op ons harte geskryf. Ons moet dit net ons eie maak en vir die koninkryk begin werk.  Hierdie vernuwingseën sal ons ‘n verandering van hart en van gedagtes laat ondergaan.  Ons is die oordeel vuur gespaar as ons Jesus se Kruisgawe aanvaar.  Maar dit beteken ons moet glo en gehoorsaam wees. Ons moet bely, bekeer en aanvaar.  God se deernisvolle geskenk in Jesus is toegang tot sy vredesoord en die troos van ewige rus.

Vrede / Shalom