Dagstukkies met Dennis

November 15, 2019

Miga 7:7:  #Wag

Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.”

In die Woord van die Here was daar twee manne met die naam van Miga. Die een was die seun van Jimla en het baie vroeër as die Morastiet gelewe. Miga se volle naam is eintlik Michaja, wat: “wie is soos die Here of wie is aan die Here gelyk is” beteken.  In Miga se tyd was dit baie moeilik om ander mense te vertrou, want in Miga 7:5 sê die skrif: “Vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie….” In vers 6 staan geskrywe: “Want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy huisgenote.”

Wanneer mense opreg vir die Here lewe, dan hoef jy nie te vrees nie, want die Here maak jou voorhoof so hard soos ‘n diamant, volgens Esegiël 3:8. Daarom sê Miga in Miga 7:5 “Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.” Hiermee sê Miga dat ten spyte van die situasie van morele wat verval sien hy uit na die Here.  Te midde van dit alles wil hy wag op die Here, daarom sê die skrif in Jesaja 40:31: ”Die wat op die Here wag , kry nuwe krag.”

Vrede / Shalom