Dagstukkies met Dennis Francis Opsomming 3 Februarie 2019

Februarie 3, 2019

Opsomming 3 Feb 2019

Ons leef in ‘n tyd van baie uitdagings en versoekings, wat dan ten doel het om die gelowiges in die afgrond te lei, maar 1 Kor. 10:13 verklaar: “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.”

Jak.1:2 sê: “Ag dit louter vreugde, wanneer julle in allerhande versoekings val…..omdat dit lydsaamheid bewerk, sodat ons volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie.

2 Thess. 3:3 verklaar : “Maar die Here is getrou, Hy sal julle versterk en bewaar van die bose.” Die Naam van die Here is ‘n sterk toring, die regverdiges hardloop daarin en word beskut. God is getrou wanneer ons swak is, is Hy sterk en openbaar Hy sy krag in ons en bewaar ons van die bose, want die Allerhoogste het ons, ons skuilplek gemaak.

Daarom bemoedig Deut.31:6 ons so mooi met die woorde: “Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want Hy is die Bewaarder van Israel wat nie sluimer of slaap nie, maar Hy is wakker op Sy woord om dit te volbring.

Ons gee die Here al die lof en aanbidding, want ons is in die beskerming van die Almagtige. Daarom sê Dawid in Psalm 5:12 “Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil, laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam lief het.”

Ons blydskap in die Here,  is ons beskutting. Psalm 125:2 verklaar: “Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom Sy volk van nou af tot in ewigheid.” Onse God is vir ons ‘n Bergvesting, die ewige Rots, die RoTs van die eeue, daarom spreek die profeet, Jesaja, met die volk terwyl hulle in ballingskap is: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie , want Ek is jou God, Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Die woord van die Here is ja en amen. Die Here sal ons nooit  begewe of  verlaat nie, maar in ons benoudheid, deur die gevare. Deur die dal van doodskaduwee is Hy altyd daar met Sy reddende regterhand, om ons te help en te versterk.

Ten slotte: Jes.40:29 sê Hy gee die vemoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Mag u die volle seën van die Here weg dra. Skakel in op www.tygerberg104fm.co.za/blog/ vir volgende week se Dagstukkies met Ziva, ons tema is #Identiteit.

Vrede / Shalom.

Dennis Francis