Dagstukkies met Dennis Francis 31 Januarie 2019

Januarie 31, 2019

Psalm 5:12:  #Beskerming

“Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskut U hulle; en laat hulle in U juig die wat u Naam lief het.”

Die woord van die Here leer ons in Matteus 5:12 “Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele.” En Filippense 4:4 verklaar: “Verbly julle in die Here, ek herhaal verbly julle.”

Ons blydskap in die Here is ons beskutting. Daar sal altyd ‘n aanslag op ons lewe wees, want die vyand het belowe waar die Here opbou, sal hy afbreek. Daarom sê Dawid in Psalm 5:2 “Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil…”

Psalm 125:2 verklaar: “Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom Sy volk van nou af tot in ewigheid”.  Die hand van beskerming is oor elkeen wat die Here met ‘n rein en opregte hart aanroep. Daar is ‘n koordigter wat sê: “Roep My aan in die dag van benoudheid; Roep My aan in jou omstandigheid. Roep My aan, roep My aan. En Ek sal jou uit help, maar jy moet My eer.”

Wanneer jy bedreig  voel deur die omstandighede van die lewe, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, maar hoop op God, want Hy is ons beskutting.  Onse God is ons Bergvesting, die Rots van die eeue. Die woord leer ons dat die dassie is nie ‘n magtige volk nie, maar wanneer die gevaar kom, dan hardloop hulle in die rots vir hulle beskerming.

Vrede / Shalom.