Dagstukkies met Dennis Francis 22 Januarie 2019

Januarie 22, 2019

2 Korinthiërs 10:5: #Gehoorsaamheid

22 JANUARIE 2019

“Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.”

In die derde vers van 2 Korinthiërs 10 word ons weereens daaraan herinner: “Dat hoewel ons in die vlees wandel , voer ons die stryd nie volgens die vlees nie…” Efesiërs 6:12 verklaar dat ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie…daarom sê Apostel Paulus in 2 Korinthiërs. 10:4 : “Daarom is die wapens van die stryd nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.”

Johannes 1:12 sê: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.” Daarom kan ons as kinders van die Here met die outoriteit wat Hy aan ons gegee het volgens 2 Korinthiërs 10:5 die planne en elke skans wat opgewerp is teen die kennis Van God verbreek en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.

In Daniël 3 was daar drie jong manne wat weggevoer was uit Israel . Hulle het besluit om nie voor die beeld buig wat koning Nebukadnesar opgerig het nie. Sadrag, Mesag en Abednego het aan koning Nebukadnesar gesê: “Ons ag dit nie nodig om u hierop ‘n antwoord te gee nie, maar ons gaan nie voor daardie goue beeld buig nie.”

Hulle was God meer gehoorsaam as die koning se bevel en het nie die brandende vuuroond gevrees nie, daarom het God hulle bewaar teen die vlamme van die vuuroond.

Vrede / Shalom