Dagstukkies met Dennis Francis 10 Januarie 2019

Januarie 10, 2019

Lukas 18:27:  #Wonderwerk

10 JANUARIE 2019

“Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmootlik is, is by God moontlik.”

Daar is baie voorbeelde wat ‘n mens kan aanhaal wat vir die mens totaal en al onmoontlik was, maar wat God moontlik gemaak het. Toe die volk, Israel, voor die Rooi See staan en die soldate van Farao agter hulle, was dit ‘n onmoontlike saak. Hulle het die dood in die oë gestaar. In Exodus 14:16 sê die Here vir Moses: “En jy, hef jou staf op en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwarsdeur die see op droë grond kan trek.”

In 2 Konings 6 het die profete se seuns gaan balke kap by die Jordaanrivier. Terwyl hulle die balke kap het een van hulle se yster van die byl in die water geval. 2 Konings 6:5 “…..en hy roep uit en sê: Ag my heer, dit is nogal geleen!” Met ander woorde die byl behoort aan iemand anders. Die profeet het ‘n stuk hout geneem en dit daar gegooi waar die yster min of meer geval het, en toe gebeur die onmoontlike, die wet van swaartekrag word verbreek en die yster dryf op die water.

God is in beheer van alles. Hy kan werk ver bo wat ons kan bid of vra. In Matteus 8:23 lees ons van hoe Jesus en sy dissipels op die see gevaar het en terwyl hulle nog so vaar kom daar ‘n sterk storm op die see op. Die storm was so erg dat die boot vol water geword het soveel so dat hulle amper besig was om te sink, terwyl Jesus rustig agter lê en slaap.

Daarop kom sy dissipels na Hom toe en maak Hom wakker en sê: Here red ons, ons vergaan! Iets groot het gebeur want toe Jesus op staan het Hy die wind en die see bestraf en daar het ‘n groot stilte gekom. Wat ‘n kragtige wonderwerk dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is. Die dinge wat by die mens onmoontlik lyk is by God moontlik.

Vrede / Shalom