Dagstukkies met Dennis 8 November 2019

November 8, 2019

 

Jeremia.33:3:  #Verborgenheid  

Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.”

Die mens was nog altyd geïntereseerd in wat in die toekoms sal gebeur. Hierdie nuuskierigheid het al baie mense in groot moeilikheid laat beland.  Baie het hulle lewe daardeur verloor. Daar is baie mense wat nie kon wag op die Here nie, dan het hulle waarseërs of ander mediums genader en dit laat my dink aan
1 Samuel hoofstuk 28, waar Saul die heks van Endore geraadpleeg het, om met Samuel te praat.

Die Woord van die Here verklaar baie duidelik in Jeremiah.33:3 “Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en bekend maak groot en ondeurgrondlike dinge wat jy nie weet nie.” God is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Psalm 139 verklaar nog voordat ‘n woord op ons tong was, is Hy bekend daarmee.

God ken al die verborgenhede van die mens, en Hy het die toekoms in Sy hande, daarom sê die Woord: “Roep My aan!” Die Woord sê ook nader tot My en Ek sal tot julle nader, want Hy is die God wat jou kan bewaar teen die onheile wat die vyand, ons teëstander, wat ons wil aanval.

Vrede / Shalom