Dagstukkies met Dennis 9 Mei 2019

Mei 9, 2019

Psalm 30:5:  #Storms

10 MEI 2019

“Psalmsing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam.”

Dawid sê in vers 4: “Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.” In Psalm 18:5-6 verklaar Dawid: “Bande van die dood het my omring, strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom.”

Daarom sê Dawid sal hy: Psalmsing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof Sy heilige gedenknaam……” Wanneer ons dink aan al die kere wat ons al moes omgekom het, en ons amper by die dood omgedraai het, besef ons dit is net die genade van die Here wat ons tot hiertoe gedra het.

Klaagliedere 3:22-23 sê: “Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nog nie omgekom het nie, want Sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut, U trou is groot. Ons as gunsgenote kan net die Here loof en prys vir die Here gee.

Vrede / Shalom