Dagstukkies met Dennis 6 Mei 2019

Mei 6, 2019

Jesaja 4:6:  #Storms

6 MEI 2019

“En daar sal ‘n afdak wees vir ‘n skaduwee bedags teen die hitte en vir ‘n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën.”

Die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) sê: “Dit sal skuilplek bied teen die hitte van die dag en teen storms en reën.” Met die klimaatsverandering is daar soms abnormale klimaatsverskynsels, waarvoor ‘n mens voorbereid en bedag moet wees.  Psalm 121:6 verklaar: “Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.” Want Jesaja 4:5b sê: “Sy magtige heerlikheid sal alles beskerm (NLV). Dit bied ‘n afdak met ander woorde ‘n skuilplek, sodat ‘n mens veilig kan wees teen die storm.

In die lewe van elke mens is daar storms wat ‘n mens se geestelike lewe bedreig. Die Woord sê dat die dassie is nie ‘n magtige nasie nie, maar wanneer die storm kom hardloop hulle in die rots vir beskutting. So kan ons leer van die dassie, want net so is dit in ons geestlike lewe. Wanneer die storms ons lewe bedreig kan ons hardloop na die Rots van die eeue, naamlik Jesus vir die beskerming, want Hy is ons Bergvesting.

Vrede / Shalom