Dagstukkies met Dennis 6 Maart 2019

Maart 6, 2019

Psalm 27: 6: #Blydskap

6 MAART 2019

“Nou sal my kop hoog opgelig wees bo my vyande rondom my en daarom sal ek in Sy tent offers offer met uitroepe van vreugde.  Ek sal sing en musiek maak tot eer van die Here.”

Wanneer Dawid die woorde uitroep: “En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my….” spreek hy van sy omstandighede waardeur hy gegaan het. In vers vyf verklaar hy: “Al word ‘n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan ‘n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.”

Al die eer en die lof kom die Here toe, want al die vyande wat teen hom was staan beskaam. Baie keer besef ons, ons moes al gesterf het, bande van die dood het ons omring. Dawid sê strome van onheil het hom oorval maar toe hy die Here aanroep het Hy hom gehelp en uit die benoudhede gered.

Die blydskap van die Here is ons beskutting. Filippense 4:4 verklaar: “Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle in die Here.” Blydskap maak dat ‘n mens uitbundig raak van dankbaarheid. Dawid sê hy wil in sy tent offerande offer met trompetgeklank….” Laat mense hoor van die oorwinning, laat mense hoor watter magtige dade onse Here gedoen het. Wanneer ons ons verbly in die Here, dan verheerlik ons Sy heilige Naam. Psalm 37:4 sê so mooi: “En verlustig jou in die Here, dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.” Hierdeur sal jy op Hom vertrou met jou hele hart en met jou hele siel.

Vrede / Shalom