Dagstukkies met Dennis 4 September 2019

September 4, 2019

1 Johannes 5:4-5:  #Oorwinning

“Enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin.  En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.  Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?”

Geen mens wil ‘n verloorder wees nie, want in die eerste plek is ons gebore wenners in Christus. In Markus 10:14b sê Jesus: “Laat die kindertjies na My toe kom, want aan sulkes behoort die Koninkryk van God.” Dit is duidelik dat Johannes 1:12-13 verklaar: “Almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.”

Ons oorwinning lê dus in ons geloof, om te glo dat Hy die Seun van God is, wat in die wêreld gekom het om te red en verlos die wat verlore is. Jesus sê in Johannes 16:33 “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” Daarom sê die Woord van die Here in 1 Johannes 5:4 “Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld….” Want niks kan stand hou voor die krag van die Here nie.  Ons geloof in die Here maak ons dus meer as oorwinnaars. Openbaring 12:11 verklaar: “En hulle het oorwin deur die bloed van die Lam en deur die Woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.”

Vrede / Shalom