Dagstukkies met Dennis 31 Julie 2019

Julie 31, 2019

31 JULIE 2019

Johannes1:16 -17#Waarheid

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.  God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.”

Die Woord van die Here sê in 2 Timoteus 3:16-17: “Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” Daarom kan ons die Woord ten volle aanneem, want dit is ‘n betroubare woord, sewe maal gelouter, en voortgedrywe deur die Heilige Gees.  Toe ons in die wêreld was, het ons die duiwel as vader gehad, die vader van die leuens, want uit sy mond kom net leuens. Daarom sê Jesus in Johannes 8:36 “As die Seun jou vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”

Galasiërs 5:1 sê: “Staan dan vas in die Vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat ons nie weer onder die juk van diensbaarheid gebring word nie.”  Psalm 130:3-4 verklaar: “As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.” Ons dank die Here dat die Woord, die waarheid, het vlees kom word en onder ons kom woon.  Johannes 1:17 verklaar: “…die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Die genade van die Here is vir ons genoeg, daarom moet ons lewe in die waarheid, want waarheid sal ons vrymaak.

Vrede / Shalom