Dagstukkies met Dennis 29 Maart 2019 Copy

Maart 29, 2019

29 MAART 2019

Galasiërs 6:1:  #Herstel

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

In elke mens se lewe kom daar tye wat jy in die wolke is, maar daar kom ook tye wanneer jy voel jy is in ‘n dal, platgeslaan deur die een of ander teleurstelling. Baie keer wanneer ons ons vertroue in die mens stel, word ons teleurgestel. Dit veroorsaak ‘n geweldige drukking, soveel so dat mense in ‘n staat van depressie kan verval. Dit voel dalk om met niemand te praat nie en jy is dan in jou eie kokon vasgevang. Baie keer is die mens in homself teleurgestel, omdat hy nie waaksaam was nie.  Hy voel hy het weer gefouteer en voel hy soos ‘n swakkeling en wil hy die handdoek ingooi.  Dit is juis hier waar Apostel Paulus aan die Romeine skryf in Romeine 15:1: “En op jou wat sterk is rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie om homself te behaag nie.”

In Galasiërs 6:1 praat Paulus direk as iemand gesondig het, wat nie waaksaam en op hulle hoede was nie, moet die wat geestelik sterk is, hulle nie verlekker nie, maar moet so ‘n persoon onvoorwaardelik van hulp wees met die gees van sagmoedigheid en met geduld terwyl hy self nugter en waaksaam is, want ons teenstaander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind.  Dis net die Here wat herstel kan bring in ‘n wêreld vol van pyn en leed.

Daarom verwag die Here van ons wat geestelik sterk is om in Hom en deur Hom vir die wat deur een of ander misdaad oorval is te help. Psalm 121:7 verklaar: “Die Here sal jou bewaar teen elke ontheil, jou siel sal Hy bewaar.” Aan God kom toe al die ere en lof, want Hy wat magtig is het groot dinge gedoen.