Dagstukkies met Dennis 28 November 2019

November 28, 2019

 Spreuke 3:1-4:  #Guns

Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en ‘n goeie insig in die oë van God en die mense.”

Spreuke hoofstuk drie is een van die mees gekwoteerde skrifte in die Bybel. Dit is ‘n sterk bemoediging om ons oor te neig tot die onderwysing sodat ons hart God se gebooie kan bewaar. Dit verseker ons die guns van die Here op ons lewe.  Dit verseker lengte van dae en vermeerde jare van lewe en vrede vir ons lewe. Daarom moet ons seker maak dat liefde en trou ons nie verlaat nie.

Die guns van die Here bring vreugde, want as jy dit op die tafel van jou hart skryf, dan sal jy genade vind en goeie insig verkry in die oë van God en die mense.  God is getrou en Sy belofte bly tot in ewigheid, want Hy is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie. Wanneer ons op Hom vertrou met ons hele hart en siel sal Hy ons deurdra met Sy magtige reddende hand.

Vrede / Shalom