Dagstukkies met Dennis 28 Mei 2019

Mei 28, 2019

Matteus 5:16:  #Lig

28 MEI 2019

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Wanneer ons Genesis hoofstuk een vers twee lees sien ons: “Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: ‘Laat daar lig wees! En daar was lig.”

God het net ‘n woord gespreek en daar was Petrus se skonmoeder genees. God het dit wat nie bestaan nie tot die lewe geroep. Die duisternis het verdwyn die oomblik toe ons Jesus in ons lewe toegelaat het.

Paulus skryf aan die Romeine in Romeine 13:12 en sê:  “Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.” Jesus sê in Matteus 5:16 “Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien.”

Die gebed van my hart is altyd: Here, laat U lig so in my lewe skyn dat die mense U in my kan sien. Ek word minder, maar Jesus word meer in my lewe, sodat onse Vader in die hemele daardeur verheerlik kan word.

Vrede / Shalom