Dagstukkies met Dennis 28 Maart 2019 Copy

Maart 28, 2019

 

Amos 9:14:  #Herstel

“En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.”

28 MAART 2019

In Amos hoofstuk 9 vanaf verse een tot agt word gepraat van verwoesting. Niks sal stand hou voor die Almagtige God nie.  Sy oordele is in Sy hand en Sy grimmigheid word aan die nasies wat sondig geopenbaar.  Amos, die profeet, sien ‘n vyfde gesig met die altar wat verwoes is. Hy herinner Israel daaraan: Is dit nie Hy wat hulle uit Egipte gebring het nie? Al sal hulle waar wil wegkruip van hulle oortredings, God se oog deurloop die hele aarde en sien opmerksaam die goeie en slegte dade van die mens. In die 9de vers openbaar God sy barmhartigheid teenoor Israel: “Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.”

Niemand hoef in die toestand te bly waarin hy nou is nie want God gee die mens nog ‘n kans om te kyk of hy gaan terugkeer na sy Maker.  Amos 9:11 verklaar: ”Daardie dag bou Ek die vervalle hut van Dawid weer op; Ek stop sy barste toe en bou sy murasies op, Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was…”

God is die een wat herstelling bring, wat gesond maak, wat blindes se oë weer oopmaak en Hy vergewe nog.  Ons moet net na Hom toe kom, want Hy is ons Saligmaker, die Here op wie ek vertrou. God gee ‘n belofte aan die mens dat Hy sal hulle lot verander en hulle sal die verwoeste stede weer oprig en bewoon. Daar sal weer wingerde geplant word. God kan so ons lewens verander, want niks gaan uit sonder vas en gebed nie. Herstelling vind plaas in die lewe van die mens wat gehoorsaam is en luister na Sy stem.