Dagstukkies met Dennis 26 September 2019

September 26, 2019

26 SEPTEMBER 2019

Jesaja 28:5:  #Skoonheid

In dié dag sal die Here van die leërskare wees tot ‘n sierlike kroon en ‘n pragtige krans vir die oorblyfsel van Sy volk.”

Wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees moet ons dit sien in die konteks waarin dit geskryf was. Die volk, Israel, se gedagtes was op ander dinge, wat hulle meer belangriker geag het, gerig. Die opskrif in die
1933-53 vertaling verwys na die kosbare hoeksteen. Hier spreek God Sy misnoë uit en in vers een sê Hy: “Wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en wee die blom wat verwelk, sy pronksie raad, wat daar is op die top van die vrugbare dal van hulle wat deur die wyn verslaan is.”

Alles sal verbygaan, maar die Woord van die Here sal bly tot in alle ewigheid. In ons menslike krag kan ons niks doen nie, maar wanneer ons oorgee aan die Here, dan bring Hy daardie pragtige skoonheid, daardie innerlike skoonheid na vore. Daarom sê Jesaja 28:5 “In dié dag sal die Here van die leërskare wees tot ‘n sierlike kroon en ‘n pragtige krans vir die oorblyfsels van Sy volk.” Die Woord sê: Hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word, hy sal wees soos ‘n sieraad in die oë van die Here.

Vrede / Shalom