Dagstukkies met Dennis 26 Maart 2019 Copy

Maart 26, 2019

Jeremia 30:17:  #Herstel

26 MAART 2019

“Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here omdat hulle jou noem: die verjaagde  – Dit is  Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie.”

Vir Israel om in ballingskap te wees, was dit amper soos ‘n ongeneeslike wond en was dit liggaamlik en geestelik vernederend. Dit was ‘n geweldige pyn wat onbeskryflik was. Die volk van die magtige God was weggevoer in ballingskap.  Die Here sê in Sy woord dat Hy nie vir altyd toornig sal wees oor sy volk nie. In die oë van die ander nasies word Sion genoem die verjaagde.  Niemand vra na haar nie, maar dank die Here wat haar geformeer het en wat ‘n behae in haar het.  Hy belowe om haar te herstel, want daar is geen ding by God onmoontlik nie.

Jakobus 5:14 verklaar: “Is daar iemand siek onder julle? Laat hulle oor hom bid nadat julle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.” Vers 15 sê: “En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig.” Wanneer ons glo dan gebeur alles om die naam van die Here te verheerlik.  In Jesaja 38 word Hiskia, die koning baie siek, soveel so dat hy sou sterwe van die siekte onderlede. Hierdie man het, toe hy die boodskap hoor, sy gesig na die muur gedraai. Wanneer ons tot God nader sonder om te twyfel en Hom in ons omstandighede aanroep, dan kom Hy op Sy eie tyd en manier deur met Sy genesende hand.

God het Hiskia se pleidooi gehoor en die profeet teruggestuur met die boodskap dat Hy Hiskia se lewe herstel en nog vyftien jaar by sy lewe voeg. God is nog dieselfde en Hy verander nie. Hy kan nog enige moeilike situasie verander en herstelling bring.