Dagstukkies met Dennis 25 Julie 2019

Julie 25, 2019

 

25 JULIE 2019

#Vergifnis

Romeine 12:19: 

“Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God.  Daar staan immers geskrywe: “Dit is My reg om te straf; Ek sal vergeld,” sê die Here.”

In die Ou Testament leer ons in die wet van ‘n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. Daarom tot vandag toe wanneer daar op Israel ‘n aanval gemaak word, slaan hulle terug. Dit was presies soos daar in die ou verbond gehandel was, maar toe Jesus kom, toe sê Hy dat as iemand jou op die een wang slaan dan moet jy die ander wang ook gee volgens Matteus 5:39.

Daarom skryf Apostel Paulus in Romeine 12:19 “Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God.” Want die Woord van die Here verklaar in Matteus 5:44 “Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê, doen goed aan die wat beledig en julle vervolg…” So maklik kan ‘n mens jou teenstaanders vyandig behandel en dan wil hulle, hulle wreek, maar Jesus het gesê: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld.” Daarom moet ons vergewe en vergeet, want onvergewingsgesindheid bring bitterheid en dit lei tot liggaamlike en geestelike kwale.

Vrede / Shalom