Dagstukkies met Dennis 24 Julie 2019

Julie 24, 2019

Lukas 17:3-4:  #Vergifnis

“Wees dus self op julle hoede.  As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom.  Selfs as hy sewe maal op ‘n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê “ek is jammer,” moet jy hom vergewe.”

24 JULIE 2019

Jesus waarsku dat die mens moet oppas vir die eie ek, wat te trots is om sy broeder wat teen hom gesondig het, te vergewe. Jesus sê: Pasop vir jouself, met ander woorde, pas op vir jou eie sienswyse, jou opinies, jou selfsugtigheid en gedagtes, wat meer belangriker is as ander mense, daarom as jou broeder teen jou gesondig het, bestraf hom, en as hy berou het, vergewe hom.  Die mooiheid van die saak is, dit stop nie net daar nie, want om te vergewe moet ‘n mens ruimte in jou hart hê vir mekaar, want die word sê as hy sewe maal op ‘n dag teenoor jou gesondig het, en sewe maal op ‘n dag terugkom na jou toe met berou, dan moet jy hom vergewe.

Matteus18:21 sê: “Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.” Dit is tog so hartseer dat mense mekaar afskryf wat nie meer wil vergewe nie, maar wil hê dat die Here hulle moet vergewe, mag die Here ons genade skenk.

Vrede / Shalom