Dagstukkies met Dennis 22 November 2019

November 22, 2019

Psalm 128:2-4:  #Vrug

Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees.  Jou vrou is in jou huis soos ‘n vrugbare wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies!  Kyk, so word die man geseën wat die Here dien.”

In Psalm 128 praat die Woord van die Here direk met die huisgesin en is die opskrif: “Seën in die huisgesin.” Dis geen wonder dat Josua vir die volk sê: Julle kan kies vir wie julle wil dien, maar vir my en my huis, ons sal die Here dien.  Wanneer ons lees dat die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, dan besef ons iets moes vooraf gegaan het. Die Psalmis sê: “Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in Sy weë wandel.” Die verse van die Here gee ons die sekerheid dat ons sekerlik die opbrengs kan eet en dit sal met ons goed gaan.

Die Psalmis het ‘n hele holistiese benadering tot die huisgesin want eerstens praat hy van die man van die huis, hoe hy moet handel alvorens hy van sy opbrengs kan eet. Dan praat hy met verwysing na die vrou wat soos ‘n vrugbare winderdstok is en die kinders soos olyfboompies rondom die tafel.

Vrede / Shalom