Dagstukkies met Dennis 20 September 2019

September 20, 2019

Habakuk 3:19:  #Krag

Die Here my God gee vir my krag.  Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

Wanneer ons moeg en uitgeput is dan voel ‘n mens om niks te doen nie, want jou kragte is of min of gedaan. Baie keer is ‘n mens nie net fisies kragteloos nie, maar ook geestelik afgetakel.  Dit is juis in Habakuk hoofstuk drie waar die profeet met soveel terugslae te kampe kry, dat enige mens in sy goeddenke sou besluit om maar handdoek in te gooi.  Want Habakuk 3:17 sê: “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel..” dan breek vers 18 deur met hierdie kragtige woord: “NOGTANS.”  Dit beteken al sal daar niks wees, al sal hulle my wat ookal aandoen , Dawid sê: “Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my.”

Die Profeet sê met alles wat nou negatief klink en met alles wat nie ten gunste van hom is nie; nogtans sal hy jubbel in die Here die God van sy sterkte. Daarom uiter hy eintlik ‘n lofsang wanneer hy in hoofstuk drie vers negentien sê: “Die Here my God gee vir my krag.  Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

Daar is krag wanneer ons die Here begin prys. Die Engelse gesegde lui: “There is dynamite in praising God.” Jy sal word soos ‘n jong bokkie wat sal spring van rots tot rots en so sal ons krag ontvang sodat ons die evangelie van vrede kan verkondig aan die ganse mensdom.

Vrede / Shalom