Dagstukkies met Dennis 20 Maart 2019

Maart 20, 2019

20 MAART 2019

Jesaja 43:2:  #Belofte

“As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Psalm 119:140 sê: “U woord is deur en deur gelouter, en U kneg het dit lief.” Want Lukas 1:37 verklaar: “Want geen ding is by God onmoontlik nie.” Wanneer Jesaja die volk bemoedig val die klem op die “Ek is” wat saam met julle trek. Hy sal ons deur enige situasie dra.

God is magtig om ons te beskerm, Sy woord staan vas en sal nooit ledig terugkeer nie. In Daniel hoofstuk drie was daar drie manne, wat besluit het dat hulle gaan hulle nie neerbuig voor die beeld wat die koning laat oprig het nie, want dit het gebots met dit waarin hulle gelo het. Hulle sou eerder die vuuroond trotseer as om hulle God teleur te stel. Hulle het vasgestaan op die belofte van God dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie.

God het Sy woord bevestig, want geen haar van hulle het geskroei en die vlam het hulle nie gebrand nie. Daar was saam met hulle ‘n vierde persoon wat gelyk het soos ‘n gode seun. Ons kan onbeskaamd God se banier om hoog hou, want Hy het Daniël se drie vriende bewaar van ‘n gewisse dood. Ons kan dus altyd vashou aan God se belofte.

Vrede / Shalom.