Dagstukkies met Dennis 19 November 2019

November 19, 2019

1 Korintiërs 13:4-7:  #Vrug

Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.  Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.  Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”

Gister het ons gekyk na die vrug van die Gees, waarvan die liefde die hoof bestanddeel is, wat alles omsluit. Vandag wil ons in meer diepte praat oor die liefde, want sonder die vrug kan ons nie bestaan nie.  Die vraag is: Wat is liefde? Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 die liefde is lankmoedig en vriendelik, dit is nie jaloers nie en praat nie groot nie. Daar is ‘n skrif wat sê dat hierdie vrug – liefde, ‘n menigte van sonde bedek.

Die agape liefde, met ander woorde, die Goddelike liefde in ons hart, is onvoorwaardelik.  Dit is daardie liefde wat Jesus Christus na die kruis geneem het, om vir ons sondes te sterf. Die liefde is nie opgeblaas of handel nie onwelvoeglik nie, en dit soek ook nie sy eie belang nie, presies die karakter van Christus Jesus.

Vrede / Shalom