Dagstukkies met Dennis 18 Julie 2019

Julie 18, 2019

 

Efesiërs 4:11-13:  #Kerk

“En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

18 JULIE 2019

Ons dank die Here dat Hy die kerk toebedeel het met die verskillende bedieninge en gawes om die heiliges te versterk en toe te rus op die weg van Saligheid. In Efesiërs 2:14 sê Apostel Paulus: “Want Hy is ons Vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het.” Daarom is die opkoms na die huis van die Here so belangrik want Efesiërs 4:11 verklaar: “En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

Nie een van die bedieninge is meer belangriker as die ander nie, maar elkeen is belangrik in die liggaam van Christus om die heiliges toe te rus. Daarom moet elkeen wat opgaan na die huis van die Here, opgaan met ‘n verwagting om opgebou te word vir die taak wat die Here in stoor het vir hulle.

Vrede / Shalom