Dagstukkies met Dennis 17 September 2019

September 17, 2019

Filippense 4:13:  #Krag

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Dit is een van die mees gebruikte verse in die Bybel, wat mense al tot hoër hoogtes geïnspireer het. Ons leef regtig in ‘n wêreld vol uitdagings wat soveel probleme veroorsaak. Om hierdie uitdagings die hoof te bied het ons krag nodig en dan kan ons Filippense 4:13 aanhaal: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee.” Dit is goed om die skrifte te ken, maar wanneer ons dit gebruik moet ons dit in die geloof doen. Ons moet glo dat Christus is in staat om ons bonatuurlik aan te raak met krag om enige situasie te oorwin.

In ons eie krag kan ons niks doen nie, daarom sê Jesaja 40:29: “Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.” Vers 31 verklaar verder: “Maar die wat op die Here wag kry nuwe krag…”

Daar is ‘n koordigter wat sê: “Gee my die krag van die Here, wat aanhou en aan hou….” Wanneer ons vol is van die krag van die Here, dan kan niks en niemand ons stop nie, want Sy krag word in ons swakheid volbring. Daarom kan ons nie in onsself roem nie, want dit is die krag van die Here wat ons in staat stel om te doen waarvoor Hy ons geroep het.

Vrede / Shalom