Dagstukkies met Dennis 17 Mei 2019

Mei 16, 2019

Hosea 10:12:  #Oestyd

17 MEI 2019

“Saai met die oog op onpartydige opregtheid, maai volgens sagte omgee: breek julle braakland op, want dit is tyd om die Here te soek totdat Hy kom om onpartydige opregtheid oor julle te laat reën.”

Wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan dink ek aan die Woord van die Here in Prediker 11:1: “Werp jou brood uit op die water, want met verloop van dae sal jy dit vind.” Die mens wil altyd kyk wat hy in die proses kan uitkry.  Maar Prediker 11:4 sê: “Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie; en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie.” Vers 6 verklaar: “Saai jou saad in die môre, en laat jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie…” Daarom sê die Woord in Hosea 10:12 “Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde…”

Dit is duidelik dat dit belangrik is dat dit wat ons doen in ooreenstemming moet wees met die liefde, dan kan ons saai volgens die eis van geregtigheid. Selfs al word ‘n beroep gedoen om die braakland te bewerk, want God wil dit wat vir die mens onmoontlik is moontlik maak. Die tyd is daar om die aangesig van die Here te soek, tydig en ontydig totdat die reën van geregtigheid sal deurkom.

Vrede / Shalom