Dagstukkies met Dennis 16 September 2019

September 16, 2019

Psalm 18:29:  #Krag

U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.  Met U hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie.”

Genenis 1:3 verkaar: “En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.” Alreeds hier aan die begin word die krag van God geopenbaar in die woorde wat gespreek is. Johannes 1:5 sê: “En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” Want ons moet weet daar is krag in die gesproke Woord, om te roep dit wat nie bestaan asof dit bestaan.

Psalm 18:22 verkaar: “Want U laat my lamp skyn…” daarom het God die mens outoriteit gegee, om ‘n woord te kan spreek. Johannes 1:12 verklaar: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.” “U laat my lamp skyn…” sê ook vir ons dat God ons toerus met Sy krag selfs in die donkerste uur van ons lewe.  Hy sal ons lamp nie laat doodgaan nie, want ‘n dowwe lamppit sal Hy nie uitdoof nie, maar trim sodat dit helder kan brand in ‘n duister wêreld.

Wanneer ons lamp brand sê die Psalmis “…. Die Here my God laat my duisternis opklaar.” Daar is soveel krag in die lig wat skyn selfs middernag toe Paulus en Silas in blokke in die binneste gevangenis met boeie gewerp was, het hulle gesing en ‘n krag het die fondamente geskud en die boeie het afgeval. Daar is krag wanneer ons Sy aangesig soek in vrees en bewing.

Vrede / Shalom